KUNDBEHOV

På Varvet renoverar och servar vi din båt. Vi erbjuder även torr- och sjösättning samt vinteruppställning. Här nedan kan du läsa om alla områden och vad som krävs av oss som båtvarv.

JoaKim Struwe

VD Oxelösunds Båtvarv

 

ikon1.jpg

PersonaL

Personalen är Oxelösunds Båtvarvs viktigaste tillgång och det är av största vikt att alla känner sig delaktiga och förstår sin egen roll i verksamheten.

ikon2.jpg

Leverantör

Beskriva hur Oxelösunds Båtvarv väljer och bedömer nya och befintliga leverantörer. Med Leverantörer avses de företag som levererar material för användande.

ikon3.jpg

orderhantering

En text som ska vara här.
En text som ska vara här.
En text som ska vara här.
En text som ska vara här.


ikon4.jpg

dokumenthantering

Alla dokument i verksamhetssystemet är spårbara med dokumentnummer och utgåva. Det ska även framgå vem som tagit fram dokumentet.

ikon5.jpg

miljö

Oxelösunds Båtvarv AB arbetar aktivt för att minska vår påverkan på den yttre miljön samt att upprätthålla en god arbetsmiljö för medarbetarna.

ikon6.jpg

ekonomi

Oxelösunds Båtvarv AB's ekonomisystem består av fyra olika system som du kan läsa om här. Användarmanualer för respektive program finns på kontoret.


ikon7.jpg

ledning

Oxelösunds Båtvarv AB's ledning fastställer övergripande mål för verksamheten samt ger organisationen de resurser som behövs för att uppfylla dessa.

ikon8.jpg

kompetens

VD håller kompetensbehovet uppdaterat kontinuerligt och gör detta genom att göra bedömning om personal ska utbildas eller om de ska anlitas fler underentreprenörer.

ikon9.jpg

marknad

Oxelösunds Båtvarv AB arbetar utifrån en affärsplan som arbetas fram av VD, planen fastställs på ledningsgruppsmötet i kvartal fyra och uppdateras årligen.


 

NÖJD KUND

Genom att följa restriktioner och info ovan hoppas vi att uppnå en bättre verksamhet, god personal samt nöjda kunder. Kolla in nyttiga instruktionsfilmer och härliga inspirationsfilmer om allt som hör båtlivet till.